- Turkey
The Tetrapylon at Aphrodisias


Return to: Turkey or Gallery